Entiteti UN na Kosovu

FAO
Organizacija za hranu i poljoprivredu je specijalizovana agencija koja predvodi međunarodne napore u borbi protiv gladi. Cilj nam je da postignemo sigurnost hrane za sve i osiguramo da ljudi imaju redovan pristup dovoljnoj količini visokokvalitetne hrane i da vode aktivan i zdrav život.
ILO
Međunarodna organizacija rada, posvećena je podržavanju socijalne pravde i međunarodno priznatih ljudskih i radnih prava, prema svojoj temeljnoj misiji da je socijalna pravda od suštinskog značaja za univerzalni i trajni mir.
IOM
Međunarodna organizacija za migracije posvećena je principu da humana i uređena migracija koristi migrantima i društvu. Kao vodeća međunarodna organizacija za migracije, IOM deluje sa svojim partnerima u međunarodnoj zajednici.
OHCHR
Misija OHCHR-a je da radi na zaštiti svih ljudskih prava za sve ljude; da pomogne u osnaživanju ljudi da ostvare svoja prava; i da pomognu odgovornima za poštovanje takvih prava u obezbeđivanju njihove primene.
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) je vodeća globalna organizacija koja kreira globalnu agendu za zaštitu životne sredine, promoviše usklađenu implementaciju održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine u okviru Sistema Ujedinjenih nacija.
UN - Habitat
UN-Habitat je program Ujedinjenih nacija koji radi u pravcu bolje urbane budućnosti. Njena misija je da promoviše društven i ekološki održiv razvoj ljudskih naselja i ostvarivanje adekvatnog skloništa za sve.
UN Women
UN Women je entitet Ujedinjenih nacija posvećen rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. Globalni šampion za žene i devojke, UN Women osnovan je kako bi ubrzao napredak u ispunjavanju njihovih potreba širom sveta.
UNDP
Prisutan na terenu u oko 170 zemalja i teritorija, UNDP radi na iskorenjivanju siromaštva, istovremeno štiteći planetu. Pomažemo zemljama da razviju snažne politike, veštine, partnerstva i institucije kako bi mogle održati svoj napredak.
UNDSS
UNDSS pruža profesionalne usluge bezbednosti i sigurnosti kako bi omogućio Ujedinjenim nacijama da sprovode svoje programe na globalnom nivou
UNESCO
Misija UNESCO-a je da doprinese izgradnji mira, iskorenjivanju siromaštva, održivom razvoju i interkulturalnom dijalogu kroz obrazovanje, nauku, kulturu, komunikaciju i informisanje.
UNFPA
UNFPA je vodeća UN-ova agencija za pružanje sveta u kojem je svaka trudnoća željena, svaki porođaj siguran i potencijal svake mlade osobe ispunjen. UNFPA doseže milione žena i mladih u 155 zemalja i teritorija.
UNHCR
UNHCR, Agencija za izbeglice UN-a, je globalna organizacija posvećena spasavanju života, zaštiti prava i izgradnji bolje budućnosti za izbeglice, prisilno raseljene zajednice i ljude bez državljanstva.
UNICEF
UNICEF radi u 190 zemalja i teritorija kako bi spasio dečije živote, odbranio njihova prava i pomogao im da ostvare svoj potencijal, od ranog detinjstva do adolescencije. I mi se nikad ne predajemo.
UNODC
UNODC je globalni lider u borbi protiv ilegalnih droga i međunarodnog kriminala. UNODC deluje u svim regijama sveta putem široke mreže terenskih kancelarija.
Svetska banka
Sa 189 zemalja članica, osobljem iz više od 170 zemalja i kancelarijama na preko 130 lokacija, Grupa Svetske banke je jedinstveno globalno partnerstvo: pet institucija koje rade na održivim rešenjima koja smanjuju siromaštvo i grade zajednički prosperitet u zemljama u razvoju.