Kontaktirajte nas

Kuća UN-a
Kancelarija koordinatora UN-a za razvoj
Tim Ujedinjenih nacija na Kosovu
Ul. Zagrebačka 58
Priština,10000 Kosovo
Telefon: +383 38 249 066
Lokal: 415, 416, 418 & 423

Pratite nas na društvenim mrežama

Kontaktirajte naše agencije

FAO

Bulevar Majka Tereza 35 A
Zgrada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Kancelarije A14
Priština 10000
Kosovo

FAO Regional Office for
Europe and Central Asia
H-1068 Budapest, Hungary
Benczur Utca 34
Tel.: +3614612000

UNDSS

UN Kuća
Ul. Zagrebačka 58
Priština 10000
Kosovo
Telefon: +381 38 249 066/ 116
Fax: +381 38 249 065