Naš tim na Kosovu

Arnhild Spence UNDC Kosovo

Arnhild Spence

RCO
Koordinator Ujedinjenih nacija za razvoj
Gospođa Spence iz Norveške ima 30 godina profesionalnog iskustva u vladi, UN, NATO-u i civilnom društvu. Ona ima među sektorski delokrug u oblasti bezbednosti, razvoja i humanitarnog rada.
Gđa Spens se pridružila Svetskom programu za hranu 2014. godine kao direktorka za partnerstva. Vodila je implementaciju Strategije partnerstva VFP-a, dok je takođe koordinirala rad organizacije na Agendi 2030 i Svetskom humanitarnom samitu. Kasnije je radila u VFP-u u Demokratskoj Republici Kongo, podržavajući glad i odgovor na ebolu kao direktor za partnerstva.
Nedavno je gospođa Spence upravljala terenskim operacijama Svetskog programa hrane-WFP u Pakistanu kao zamenik i vršilac dužnosti direktora zemlje. U Pakistanu je podržala vladu u njenom angažovanju na samitu UN o prehrambenim sistemima, upravljanju katastrofama i povećanju socijalne zaštite. U septembru 2021. godine u okviru Svetskog programa hrane, Pokreta za povećanje ishrane (SUN), je vodila organizacionu transformaciju i obavljala funkciju vršioca dužnosti direktora.
Pre nego što se pridružila WFP-u, gospođa Spence je radila u Kancelariji za koordinaciju humanitarnih poslova OCHA, Kancelariji UN u Ženevi, Norveškom savetu za izbeglice i Pokretu Crvenog krsta. Njeno prvo angažovanje na terenu bilo je 2012, kao zamenik šefa kancelarije, OCHA Avganistan.
Gospođa Spence je započela svoju karijeru u oblasti spoljne i bezbednosne politike, gde je njen rad uključivao pozicije u norveškim ministarstvima spoljnih poslova i odbrane i Međunarodnom štabu NATO-a. Dok je bila u NATO-u, gospođa Spens je pregovarala o nekoliko zajedničkih politika između NATO-a i partnera o očuvanju mira.
Gospođa Spence je magistrirala međunarodne odnose na Univerzitetu u Oslu.

AShpreshta

Arjun Shrestha

UNHCR
Šef misije
 
G. Shrestha ima više od dvadeset i jednu godinu iskustva u radu sa UNHCR-om u različitim kapacitetima, uključujući pravnu zaštitu na terenu, programske aktivnosti, reagovanje u vanrednim situacijama i među agencijsku koordinaciju humanitarne pomoći. Predani zagovornik ljudskih prava koji je radio u Somaliji, Avganistanu, Južnom Sudanu, Kosovu, Gani i Gruziji sa operacijama interno raseljenih lica i repatrijacije, izbeglica u kampovima i urbanim sredinama, tražilaca azila i lica bez državljanstva. G. Shrestha je imenovan za šefa misije za UNHCR Kosovo u julu 2022. godine, kako bi podržao i pružio međunarodnu zaštitu i pronašao trajno rešenje za osobe od interesa UNHCR-a. Gospodin Shrestha je magistrirao arhitekturu na Beloruskoj državnoj politehničkoj akademiji, Belorusija. Pored toga, on je sertifikovan u Programu za više rukovodstvo i menadžment, Program učenja za upravljanje bezbednošću i završio je nekoliko kurseva o izbegličkom pravu i zaštiti i upravljanju rizicima. Govori engleski, ruski, hindi i rudu. Oženjen i ima dve ćerke.
Anna

Anna Rostocka

IOM
Šef misije
 
Ana Rostocka je šefica misije IOM-a u Prištini, Kosovo. Pridružila se IOM-u još 2002. godine. Pre sadašnjeg angažmana, bila je na čelu kancelarije IOM-a u Poljskoj. Ona ima veliko iskustvo i znanje o pitanjima migracija i politikama, programima i operacijama IOM-a. Magistrirala je na Univerzitetu u Varšavi.
Blerim Azizi

Blerim Azizi

UNV
Koordinator volontera Ujedinjenih nacija
Blerim Azizi je koordinator volontera Ujedinjenih nacija (UNV) na Kosovu. Pridružio se Volonterskom programu Ujedinjenih nacija (UNV) 2007. godine i služi za UN više od 15 godina. Pre nego što se pridružio UN, radio je za različite međunarodne organizacije i organizacije civilnog društva. Tokom svoje profesionalne karijere Blerim je promovisao volonterizam za mir i održivi razvoj, sa posebnim fokusom na osnaživanje mladih i zajednica, kao i zaštitu životne sredine i zdravlja. Blerim ima diplomu iz psihologije, sa sertifikatima iz opšteg menadžmenta, upravljanja projektima i razvoja i upravljanja volonterskim programom.
Cucu profile photo

Dan Cucu

UNDSS
Savetnik za bezbednost i šef službe sigurnosti u UNMIK-u
 
Gospodin Cucu nam se pridružuje sa bogatim iskustvom i znanjem, pošto je služio u komandi, rukovođenju i operativnim imenovanjima u vojsci, a kasnije i kao oficir za koordinaciju na terenu UNDSS od januara 2011. Služio je u raznim UN misijama kao što je MINUSTAH-u, MONUSCO-u i UNSOM/UNSOS-u kao Službenik za koordinaciju bezbednosti na terenu, a nedavno u MINUSMA kao zamenik glavnog službenika za bezbednost i savetnik za oblast bezbednosti. Pored pohađanja kurseva i obuke UNDSS-a, gospodin Cucu ima diplomu magistra nauka iz odbrambene analize na Institutu za međunarodne studije u Montereju.

Jerome

Jerome Bouyjou

OHCHR
Šef za ljudska prava u UNMIK-u i predstavnik Visokog komesara UN za ljudska prava na Kosovu
 
G. Bouijou je rukovodioc za ljudska prava u UNMIK-u i predstavnik Visokog komesara UN za ljudska prava na Kosovu od marta 2019. G. Bouijou je radio poslednje 23 godine za UN, OEBS i EU u oblasti ljudskih prava , političke poslove i dobro upravljanje kako u centrali tako i na terenu. Posebno je bio raspoređen u jugoistočnu Aziju, centralnu Aziju i bivšu SSSR i Evropu. G. Bouijou je prethodno radio na Kosovu 1999. i 2000. G. Bouijou je magistrirao međunarodno pravo na Univerzitetu Sorbona u Parizu i jednu iz političkih nauka na Univerzitetu Hal, UK. On je Francuz, rođen je 1972.
Maria Suokko

Maria Suokko

UNDP
Stalni predstavnik
Maria Suokko (Finska) je imenovana za rezidentnog/stalnog predstavnika UNDP-a za Kosovo i preuzela je svoje dužnosti u junu 2019. Pre toga, gospođa Suokko je bila viši savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova (MIP) Finske u Helsinkiju, 2017-2019. Takođe je bila šefica za saradnju za MIP Finske u Mjanmaru (2014-2017) i višeg savetnika u finskom MIP-u (2012-2014). Njeno iskustvo sa Programom UN za razvoj (UNDP) uključuje programskog specijalistu u Regionalnom birou za Aziju i Pacifik (2006-2010), pomoćnika stalnog predstavnika (vođa tima za životnu sredinu i energiju) u Kini (2001-2005), menadžera programa za životnu sredinu u Kambodži (2000-2001), i programski službenik na Tajlandu (1998-2000). Ona je magistrirala društvene nauke (ekonomija/javne finansije) na Univerzitetu u Helsinkiju. Govori finski, švedski, engleski, kao i nemački i francuski.
Markus Pilgrim

Markus Pilgrim

ILO
Direktor Međunarodne organizacije rada, kancelarije za centralnu i istočnu Evropu
Markus Pilgrim je direktor Kancelarije MOR za centralnu i istočnu Evropu. Kancelarija pruža savetodavne usluge za 18 zemalja članica MOR promovišući više i bolje poslove za sve žene i muškarce. Kancelarija se nalazi u Budimpešti i koncentrisana je na Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu. Pre preuzimanja kancelarije MOR-a u Budimpešti, Pilgrim je radio kao šef odeljenja za mala i srednja preduzeća (SME) u sedištu MOR-a u Ženevi. Pre nego što se pridružio ILO, Markus je radio kao menadžer Mreže za zapošljavanje mladih (partnerstvo UN, MOR i Svetske banke) i kao regionalni programski menadžer za Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC), Grupaciju Svetske banke, sa sedištem u Kairu, Egipat. Takođe je proveo 8 godina kao generalni direktor Fondacije za ekonomski razvoj i stručno obrazovanje (SEKUA), zajedničke razvojne agencije nemačkih komora i poslovnih udruženja. Markus Pilgrim ima doktorat, a diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Getingen, Nemačka.
Massimiliano Paolucci

Massimiliano Paolucci

Svetska banka
Rukovodioc za Kosovo i Severnu Makedoniju
 
G-din Massimiliano Paolucci je menadžer za Kosovo i Severnu Makedoniju. On je italijanski državljanin. Gospodin Paoluči je bio specijalni predstavnik Grupe Svetske banke pri evropskim institucijama, NATO-u, Belgiji i Luksemburgu. Bio je šef kancelarije Grupacije Svetske banke za južnu Evropu sa sedištem u Rimu, Italija. Takođe je služio u Brazilu, nekoliko karipskih zemalja, Dominikanskoj Republici i Haitiju. Godine 1999. g. Paolucci je radio u Carnegie Endovment for International Peace, McKinsei – Briselska kancelarija i na Odseku za statistiku i ekonomiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Đenovi, Italija. Magistrirao je međunarodne odnose i ekonomiju na Univerzitetu Džon Hopkins, Školu za napredne međunarodne studije (Bolonja/Vašington, DC) i summa cum laude (najviši nivo) master ekvivalentnu diplomu iz međunarodnih političkih nauka. Pored italijanskog, tečno govori engleski, španski, francuski i portugalski.
Nona Zicherman

Nona Zicherman

UNICEF
Šef kancelarije
 
Gospođa Nona Zicherman je imenovana za šefa kancelarije za UNICEF na Kosovu u oktobru 2021. Prethodno je radila u Turskoj, prvo kao koordinator za vanredne situacije, a zatim kao zamenik predstavnika, od 2015-2021. Gospođa Zicherman je takođe bila UNICEF-ov šef za hitne slučajeve i tranziciju u Demokratskoj Republici Kongo (DRC) i radila je kao specijalista za hitne slučajeve u Regionalnoj kancelariji za istočnu i južnu Afriku (ESARO). Pre nego što se pridružila UNICEF-u, radila je u Najrobiju kao regionalni humanitarni koordinator za istočnu i centralnu Afriku za Oxfam Velika Britanija.
Stručnjak za međunarodni razvoj sa dvadesetogodišnjim iskustvom uglavnom u krhkim i post-konfliktnim okruženjima, gospođa Zicherman je radila sa Ujedinjenim nacijama, međunarodnim nevladinim organizacijama i privatnim sektorom širom Afrike i Azije. Dvostruka državljanka Sjedinjenih Država i Francuske, magistrirala je javnu politiku na Kenedi školi vlade na Univerzitetu Harvard i diplomirala političke nauke na Univerzitetu Kolumbija.
Oleksandr Martynenko

Oleksandr Martynenko

WHO
Službenik veze
 
G. Oleksandr Martinenko je stekao veliko iskustvo u globalnom javnom zdravlju, radeći na jačanju zdravstvenih sistema, multilateralnim partnerstvima za zdravlje i razvoj, Agendi 2030 i COR. Pre nego što se pridružio kancelariji SZO u Prištini, Oleksandr je radio u sedištu SZO na strateškim obaveštajnim podacima u zemlji za generalnog direktora i izvršni menadžment SZO, reformi sistema UN i jačanju rukovodstva SZO na nivou zemlje. Pre svog rada u Ženevi, Oleksandr je predvodio tim SZO u Ukrajini koji je podržao zdravstvene vlasti u transformaciji zdravstvenih sistema ka UHC, uključujući reformu javnog zdravlja i finansiranje zdravstva, integrisane kvalitetne zdravstvene usluge usmerene na ljude i ljudske resurse za zdravlje. Pre nego što je započeo svoju karijeru u SZO, Oleksandr je radio u NVO sektoru, upravljajući portfeljima o partnerstvima sa EU i privatnim sektorom, kao i izgradnji kapaciteta civilnog društva. Oleksandr je magistrirao međunarodnu javnu politiku i globalno zdravlje na Univerzitetu u Osaki, Japan.
Dr. Visare Mujko-Nimani Head of Office UNFPA Kosovo

Visare Mujko Nimani

UNFPA
Šef kancelarije
Dr Mujko-Nimani je državljanin Kosova sa 20 godina iskustva u radu sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija. Pre sadašnjeg posla, Visare je radila kao programski specijalista u kancelariji UNFPA na Kosovu. Takođe je vodila misije podrške programu na različitim terenskim lokacijama kao što su Ukrajina, Bosna i Hercegovina, Moldavija i Regionalna kancelarija UNFPA za Evropu i Centralnu Aziju. Dr Mujko-Nimani ima zvanje doktora medicine iz Univerziteta u Prištini i zvanje magistra zdravstvenog menadžmenta. Objavila je i doprinela u preko 15 publikacija o medicini, javnom zdravlju, stanovništvu i međunarodnom razvoju. Dr Mujko-Nimani tečno govori engleski, albanski i srpski jezik i srednje govori turski.
Vladimir Rakhmanin ©FAO

Vladimir Rakhmanin

FAO
Regionalni predstavnik
 
Državljanin Ruske Federacije, Vladimir je magistrirao međunarodne odnose na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose. Njegova diplomatska i profesionalna karijera obuhvatala je zadatke u Pekingu (1982-83) i Vašingtonu (1983-86 i 1992-96). Godine 1998. Rahmanin je postavljen za portparola Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije i direktora Odeljenja za informisanje i štampu. Od 2000. do 2002. bio je šef protokola predsednika Ruske Federacije, a od 2002. do 2006. godine bio je ambasador Ruske Federacije u Dablinu, Irska. U godinama pre pridruživanja FAO, bio je zamenik generalnog sekretara Sekretarijata Energetske povelje u Briselu.
Vlora Tuzi Nushi

Vlora Nushi

UN Women
Šef kancelarije
Vlora Tuzi Nushi je šef kancelarije UN Women na Kosovu. Ona radi za UN Women/UNIFEM poslednjih 16 godina. Tokom ovog perioda, Vlora je bila pokretačka snaga inicijativa i uspeha UN Women. Ona je bila uticajna u transformisanju razgovora o nekim od najvažnijih pitanja koja utiču na živote žena i devojaka na Kosovu. Posvećena je zaštiti prava žena i daljem jačanju osnaživanja žena. Ona sebe vidi kao strastvenu aktivistkinju i zagovornicu rodne ravnopravnosti koja je u potpunosti angažovana da pomogne da rodna ravnopravnost postane nova normala za sve zajednice na Kosovu kroz inovativne pristupe ka ostvarenju ovog cilja! Vlora je rođena na Kosovu gde je završila i master studije farmacije. Govori engleski, albanski i srpsko-hrvatski.