Kontakti za medije

Veronika Tomka

Veronika Tomka

ILO
Službenik za upravljanje komunikacijama i informisanjem, Kancelarija ILO za centralnu i istočnu Evropu