Ciljevi održivog razvoja na Kosovu

Ciljevi održivog razvoja su globalni poziv na akciju za okončanje siromaštva, zaštitu životne sredine i klime Zemlje i obezbeđivanje da ljudi svuda mogu da uživaju u miru i prosperitetu. Ovo su ciljevi na kojima UN rade na Kosovu: