Naš rad na ciljevima održivog razvoja na Kosovu

Kako UN podržavaju ciljeve održivog razvoja na Kosovu

Iako nije potpisnik Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja u Generalnoj skupštini UN zbog svog statusa nečlanice, Kosovo je donelo odluku da se pridruži globalnim naporima za prihvatanje održivog razvoja i COR (SDG). Sprovođenje Agende 2030 i SDG na Kosovu, koje je u ovom kontekstu bilo dobrovoljno, osigurano je usvajanjem parlamentarne rezolucije od strane Skupštine Kosova u januaru 2018. kojom se podržavaju SDG, uz snažnu podršku Kosovskog tima Ujedinjenih nacija. https://www.kuvendikosoves.org/eng/for-the-public/sutainable-development/the-commitment-of-kosovo//

Ciljevi održivog razvoja na Kosovu

Ciljevi održivog razvoja su globalni poziv na akciju za okončanje siromaštva, zaštitu životne sredine i klime Zemlje i obezbeđivanje da ljudi svuda mogu da uživaju u miru i prosperitetu. Ovo su ciljevi na kojima UN rade na Kosovu: