Priča

Jedno od Svetskih Žarišta: Kako se Mladi Ambasador Klime Bori Protiv Klimatskih Promena na Zapadnom Balkanu

07. oktobar 2021.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UN - Habitat
Program Ujedinjenih nacija za ljudska naselja
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu