Reportazh

Një nga Pikat e Nxehta në Botë: Si i Lufton një Ambasadore e re për Klimën Ndryshimet Klimatike në Ballkanin Perëndimor

07 tetor 2021

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë
RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN-Habitat
Programi i Kombeve të Bashkuara për vendbanimet njerëzore
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme