Videot tona. Njerëzit dhe partnerët tanë flasin për punën tonë drejt Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Eksploroni dhe gjeni lehtësisht histori video