Priča

Šta je „Antimikrobna Rezistencija“?

17. novembar 2021.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu