Reportazh

Çka është ‘Rezistenca antimikrobike’?

17 nëntor 2021

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme