Priča

Dobra Duša: Priča o Izdržljivoj Romkinji

08. april 2022.
Roma Day
Fotografija: ©Arben Llapashtica UNDP 2022

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu