Reportazh

Një Shpirt i Mirë: Storja e Një Gruaje të Fortë Rome

08 prill 2022
Roma Day
Foto: ©Arben Llapashtica UNDP 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme