Priča

UNICEF i “Manifesta” se Bave Klimatskim Promenama Putem Umetnosti i Mašte

13. oktobar 2022.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu