Reportazh

UNICEF dhe “Manifesta” Trajtojnë Ndryshimet Klimatike Përmes Artit dhe Imagjinatës

13 tetor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNICEF
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme