Priča

"8 milijardi" na Kosovu: Svet beskonačnih mogućnosti

15. novembar 2022.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu