Reportazh

"8 Miliardë" në Kosovë: Bota e Mundësive të Pafundme

15 nëntor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNFPA
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme