Priča

BONEVET: Osnaživanje dece da pretvore ideje u stvarnost

22. februar 2023.
Fotografija: © BONEVET, for UNKT 2022

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu