Saopštenje za medije

GENERALNI SEKRETAR PORUKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV HOMOFOBIJE, BIFOBIJE I TRANSFOBIJE

17. maj 2024.

PORUKA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV HOMOFOBIJE, BIFOBIJE I TRANSFOBIJE

Na ovaj Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, pozdravljam hrabri rad branilaca ljudskih prava LGBTIQ+ zajednice koji se bore za zabranu diskriminacije i obezbeđivanje jednakosti pred zakonom.

Međutim, postoji zabrinjavajući porast u suprotnom pravcu. Novi zakoni kodifikuju stare predrasude, koriste strahove i podstiču mržnju.

Tema ovogodišnjeg Dana – „Niko ne sme biti zaboravljen: jednakost, sloboda i pravda za sve“ – podseća nas na naše obaveze da poštujemo ljudska prava i dostojanstvo svake osobe. Potrebna je akcija širom sveta kako bi ta prava postala stvarnost.

Kriminalizacija istopolnih veza mora prestati, kao i svo nasilje, diskriminacija i štetne prakse protiv LGBTIQ+ zajednica.

Na ovaj i svaki dan, posvetimo se izgradnji sveta sa poštovanjem, dostojanstvom i ljudskim pravima za sve širom sveta.

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu