Reportazh

Fuqizimi i funksionalitetit të Qendrave Operative Emergjente të Shëndetit Publik

25 nëntor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

WHO
Organizata Botërore e Shëndetësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme