Reportazh

Household Energy Use Survey Preparations

07 nëntor 2022

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNDP
United Nations Development Programme
UNV
United Nations Volunteers
WHO
World Health Organization

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme