Reportazh

Karavani i Vaksinimit: Sjellja e Informacionit dhe Vaksinimit Afër Komuniteteve

02 mars 2023
immunisation in the bust
Titulli: Vaccination in the bus
Foto: © Seljimi B. 2023/WHO

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

WHO
Organizata Botërore e Shëndetësisë

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme