Njoftimi për media

18 dhjetori shënon Ditën Ndërkombëtare të Migrantëve.

16 dhjetor 2021

18 dhjetori shënon Ditën Ndërkombëtare të Migrantëve.

18 dhjetori shënon Ditën Ndërkombëtare të Migrantëve. Këtë vit dëshirojmë të theksojmë rolin kyç që migrantët luajnë në ndërtimin e komuniteteve më të forta dhe të qëndrueshme mes sfidave me të cilat përballen.  Ne e konsiderojmë të rëndësishme të thellojmë kuptimin tonë për pikëpamjet e shoqërisë dhe komuniteteve ndaj për migrimit. Andaj dhe duam të ju parashtrojmë pyetjen më poshtë.

Mendimi juaj personal në këtë sondazh do të mbetet anonim.

#HarnessingthePotentialofHumanMobility #MigrantsDay2021

A do të ishit të gatshëm të migronit gjatë periudhës së vitit të ardhshëm nëse do të kishit një mundësi për ta bërë këtë?--- Ndani mendimin tuaj ne gjërat që kanë rëndësi këtu: LINK

 

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

IOM
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme