Ekipi i zyrës së koordinatorit zhvillimor

Arnhild Spence UNDC Kosovo

Arnhild Spence

DCO
Koordinatori i Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin
Znj. Spence e Norvegjisë ka 30 vjet përvojë profesionale nga qeveria, OKB, NATO dhe shoqëria civile. Ajo ka kompetenca të ndër-shkurtuara në sigurinë, zhvillimin dhe çështjet humanitare.
Znj. Spence u bashkua me Programin Botëror të Ushqimit në vitin 2014 si Drejtore e Partneriteteve. Ajo udhëhoqi zbatimin e Strategjisë së Partneritetit të WFP-së, duke koordinuar gjithashtu punën e organizatës në Agjendën 2030 dhe Samitin Humanitar Botëror. Ajo më pas shërbeu me WFP në Republikën Demokratike të Kongos, duke mbështetur urinë dhe reagimin e Ebolës si Drejtore e Partneriteteve. Kohët e fundit, znj. Spence menaxhoi operacionet në terren të WFP-së në Pakistan si zëvendëse dhe drejtuese e vendit në detyrë. Në Pakistan, ajo mbështeti qeverinë në takimin e saj të Nivelit të Lartë të Okb-së për Sistemet Ushqimore, menaxhimin e fatkeqësive dhe duke u mbështetur në mbrojtjen sociale. Në shtator të vitit 2021 ajo u delegua nga WFP në Lëvizjen Scaling Up Nutrition (SUN), ku ajo udhëhoqi transformimin organizativ dhe shërbeu si Drejtoreshë e Përkohshme. Para se të bashkohej me WFP, znj. Spence shërbeu me OCHA, Zyrën e OKB-së në Gjenevë, Këshillin Norvegjez të Refugjatëve dhe Lëvizjen e Kryqit të Kuq. Vendosja e saj e parë në terren ishte në vitin 2012, si Zëvendës Shefi i Zyrës, OCHA Afganistan. Ndërsa ishte në NATO, znj. Spence negocioi disa politika të përbashkëta midis NATO-s dhe partnerëve mbi paqeruajtjen.
Znj. Spence ka një diplomë master në Marrëdhëniet Ndërkombëtare nga Universiteti i Oslos.
AP

Adrian Prenkaj

DCO
Zyrtar për koordinim
Adriani ofron këshilla thelbësore mbi politikat dhe analizat inovative të SDG për DC dhe UNKT, si dhe për homologët në qeveri dhe partnerët e tjerë përkatës. Ai gjithashtu kontribuon në procesin e programimit të përbashkët të OKB-së për të forcuar formulimin e një gjenerate të re të programeve të përbashkëta të OKB-së që janë në përputhje me SDG-të dhe Planin Kombëtar të Zhvillimit, të orientuara drejt investimeve dhe kanë ndikim. Adrian ndihmon gjithashtu grupet e rezultateve të Kornizës së Bashkëpunimit në zbatimin e planeve të përbashkëta të punës për të siguruar aktivitete operacionale të OKB-së për zhvillim, përkatëse dhe të përgjegjshme ndaj SDG-së.
Sara Jahjaga

Sara Jahjaga

DCO
Asistente administrative
Sara së bashku me Udhëheqësin e Ekipit ndihmon në përgatitjen dhe kryerjen, rishikimin e propozimeve/kërkesave të burimeve financiare dhe njerëzore. Konsolidon buxhetin/programin e punës në përputhje me planin vjetor të Zyrës së Koordinatores për Zhvillim dhe në lidhje me buxhetin e Selisë Qendrore, fondet e trustit, grantet dhe prokurimet. Në bazë mujore monitoron shpenzimet, përgatit raporte dhe krahasohet me buxhetin e miratuar; përgatit propozime për rregullime sipas nevojës në koordinim të ngushtë me Udhëheqësin e Ekipit. Ndihmon Udhëheqësin e Ekipit në përpunimin e kërkesave të burimeve për paraqitjen e buxhetit në Selinë Qendrore. Ajo ndihmon në përgatitjen e paraqitjeve të performancës së buxhetit dhe finalizimin e raporteve të ecurisë së buxhetit, duke analizuar variacionet midis buxheteve të miratuar
Shpend Qamili

Shpend Qamili

DCO
Zyrtar i Koordinimit për Zhvillim, Komunikim i Programeve, Këshillim dhe Përfshirje
Vjosa Macula

Vjosa Macula

DCO
Bashkëpunëtore ekzekutive i Koordinatorës së KB-së për zhvillim
Vjosa ofron mbështetje administrative dhe logjistike për Koordinatoren për Zhvillim të OKB-së në zbatimin e Kornizës së Bashkëpunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm të OKB-së (UNSDCF) duke mbështetur në funksionimin efektiv dhe efikas të zyrës së Koordinatorës së KB-së për zhvillim, komunikimet efektive dhe mbështetjen administrative të zyrës si dhe lehtësimin efektiv të ndërtimit dhe menaxhimit të njohurive.
Yllka Pllana

Yllka Pllana

DCO
Asistent Zyrtar i Koordinimit për Zhvillimit, Menaxhimit të Dhënave/Njohurive dhe Raportimit të Rezultateve
Yllka ofron mbështetje thelbësore për zhvillimin e dokumenteve dhe kornizave të politikave strategjike si Korniza e Bashkëpunimit për Zhvillim të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, dhe koordinon përpjekjet ndër-agjencike për monitorimin dhe raportimin e rezultateve të UNKT-së nën UNSDCF-në. Ajo koordinon punën e Grupeve të Rezultateve të UNSCDF duke përfshirë Grupin e Monitorimit, Vlerësimit dhe Të Mësuarit. Ajo ofron mbështetje në zhvillimin dhe zbatimin e CCA dhe UNSDCF, duke përfshirë mbështetjen për të dhënat e UNCT dhe strategjitë kërkimore. Yllka mbështet angazhimin e OKB-së me të dhënat kombëtare dhe sistemet statistikore, duke lehtësuar angazhimin me njësitë kombëtare, duke përfshirë kuadrin e treguesve të SDG-së dhe mbikqyrjen dhe raportimin e SDG-së. Përveç kësaj ajo kontribuon në menaxhimin dhe ndarjen e njohurive.