Reportazh

Ndihma për rimëkëmbje nga kriza e COVID Ngritja e reziliencës mes personave që u duhet më shumë

30 dhjetor 2022
Knitting goss plan
Titulli: Woolen socks. They’re a small token of appreciation for the humanitarian workers who helped an elderly woman in need.

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNDP
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara

Subjekte të tjera të përfshira në këtë nismë

EC
European Commission

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme