Njoftimi për media

Plani i rimëkëmbjes emergjente të FAO-s pas përmbytjeve ofron një ndihmë për fermerët më të cenueshëm

13 shtator 2023

Rahovec, 13 shtator 2023 – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi (FAO) ka iniciuar shpërndarjen e mbështetjes financiare për fermerët përmes kuponëve në letër për inputet bujqësore.

Kjo ndihmë është pjesë e reagimit të OKB-së ndaj përmbytjeve dhe planit të rimëkëmbjes së hershme. Sponsorizuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Fondi i Emergjencave të FAO-s, kjo nismë i dedikohet ndihmës së familjeve bujqësore të prekura nga përmbytjet e janarit 2023. Që nga fillimi i projekteve në maj 2023, FAO ka identifikuar nevojat kryesore të rimëkëmbjes së fermerëve dhe ka bashkëpunuar ngushtë me komunat dhe Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave për të mbështetur ata në nevojë.

Rahoveci, komunë përfituese, organizoi një ngjarje për inaugurimin e ndihmës financiare më 13 shtator. Mbi 910 amvisëri bujqësore nga komunat e Gjakovës, Istogut, Klinës, Leposaviqit, Mitrovicës, Jugore, Podujevës, Rahovecit, Skenderajt, Podujevës, , Rahovecit, Skenderajt, Zubinpotokut gjetën mbështetje.

Çdo familje do të marrë kupona që mund të përdoren për të blerë mallra bujqësore si pajisje, plehra, farëra dhe material fidanor, vegla, pjesë këmbimi për riparimin e makinerive të dëmtuara dhe sende të tjera thelbësore.

Pjesëmarrësit në ngjarjen e Rahovecit përfshinin Kryetarin e Komunës së Rahovecit, Zëvendës Shefin e Bashkëpunimit në Zyrën Zvicerane për Bashkëpunim, zyrtarë nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave dhe të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, dhe FAO. Ata theksuan rëndësinë e projektit dhe qëllimin e forcimit të qëndrueshmërisë së komunitetit.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, gjatë fjalës së tij të hapjes, falënderoi FAO-n dhe Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim për përgjigje ndaj thirrjes së institucioneve për ndihmë. Ai më tej vuri në dukje, “Edhe pse kjo nuk do të kompensojë plotësisht humbjet e fermerëve, ajo u ofron atyre mbështetje të konsiderueshme.” Laurent Torche, Zëvendës Shef i Bashkëpunimit në Zyrën Zvicerane për Bashkëpunim, tha: “Ne sinqerisht shpresojmë se ky kontribut do të arrijë të mbështesin familjet bujqësore për të rifilluar prodhimin dhe për të rritur jetesën.” Në fjalën e tij përmbyllëse, udhëheqësi i ekipit të FAO-s, Naser Krasniqi, falënderoi Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave dhe komunat për profesionalizmin dhe bashkëpunimin e tyre. "Në FAO, ne mobilizuam të gjitha burimet tona për të zbatuar projektin. Ne kërkuam pa u lodhur metodat më efektive të ndihmës, duke punuar në koordinim të ngushtë me EMA dhe komunat."

Për të lehtësuar procesin e përdorimit të kuponëve, përfituesit morën një "udhëzues përdoruesi të kuponit" gjithëpërfshirës që liston 13 shitës të autorizuar nëpër komunat e prekura. Fillimi i projektit ka marrë reagime pozitive nga pjesëmarrësit, veçanërisht për organizimin e procesit të asistencës. Ndërsa nisma vazhdon, FAO, në bashkëpunim me komunat, do të mbikëqyrë në mënyrë aktive përdorimin e kuponëve dhe do t'u ofrojë këshilla teknike familjeve të prekura se si të përmirësojnë qëndrueshmërinë e tyre ndaj rreziqeve meteorologjike dhe të tjera të lidhura me klimën me miratimin e praktikave të mira bujqësore.

Shpërndarja e kuponëve do të shtrihet edhe në komunat e tjera përfituese në ditët në vijim.

 Orari i ardhshëm i shpërndarjes së kuponëve:

14.09.2023: Gjakovë, Klinë dhe Leposaviq

15.09.2023: Klinë dhe Leposaviq

18.09.2023: Zubinpotok dhe Skenderaj

19.09.2023: Skenderaj dhe Mitrovice e jugut

20.09.2023: Istog

21.09.2023: Podujevë

UN Kosovo Team Comms

Media & Communications Team

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

FAO
Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë
RCO
United Nations Resident Coordinator Office

Subjekte të tjera të përfshira në këtë nismë

SDC
Swiss Agency for Development and Cooperation

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme