Reportazh

Përtej Kufijve: Rrugëtimi i Yamalit dhe Elias për Përfshirje dhe Ëndrra

01 mars 2024
Titulli: Refugee child Yamal playing soccer with his teammates.
Foto: © UNHCR, 2023

Shkruar nga

Subjektet e OKB-së të përfshira në këtë nismë

UNHCR
Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët

Objektivat që mbështesim përmes kësaj nisme